บทความน่าสนใจ » ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ สมุนไพรรักษามะเร็ง มีสารสำคัญที่ช่วยรักษาโรคได้จริงไหม

ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ สมุนไพรรักษามะเร็ง มีสารสำคัญที่ช่วยรักษาโรคได้จริงไหม

12 พฤศจิกายน 2018
58   0

***ข้าวเย็นเหนือ ชื่อวิทยาศาสตร์ Smilax corbularia Kunth[1] (และยังมีข้าวเย็นเหนืออีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Smilax china L.) โดยจัดอยู่ในวงศ์ข้าวเย็นเหนือ (SMILACACEAE) ข้าวเย็นใต้ต้นข้าวเย็นใต้ จัดเป็นพรรณไม้เลื้อย เถาและลำต้นเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีเหง้าหรือหัวอยู่ใต้ดิน เหง้า

มีลักษณะกลมหรือแบนหรือเป็นก้อน มีรูปร่างที่ไม่แน่นอน ผิวไม่เรียบ พบก้อนแข็งนูนขึ้น เสมือนแยกเป็นแขนงสั้น ๆ สมุนไพรไทยที่เชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเคยได้ยินชื่อมาไม่นาน จากการที่สมุนไพรไทยชนิดนี้ถูกนำมาปรุงเป็นตำรับยารักษามะเร็ง ซึ่งก็ถือได้ว่าตอนนี้ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ เป็นสมุนไพรที่คนไทย

อยากรู้จักกันมาก มาดูกันค่ะว่า ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ สรรพคุณมีอะไรบ้าง

ข้าวเย็นเหนือ สรรพคุณทางยา

* หัวข้าวเย็นเหนือ สรรพคุณแก้ประดง มีรสหวานเล็กน้อย แก้ร้อนในกระหายน้ำ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อหนอง แก้เส้นเอ็นพิการ แก้น้ำเหลืองเสีย แก้กามโรค มีสรรพคุณรักษาฝี แผลเน่าเปื่อยพุพอง ช่วยให้ฝีและแผลแห้งเร็วขึ้น นอกจากนี้หัวข้าวเย็นเหนือยังมีสรรพคุณดับพิษในกระดูก แก้ปัสสาวะพิการ แก้

ผดผื่นคัน และแก้อักเสบในร่างกาย

* ต้นข้าวเย็นเหนือ แก้ไข้เรื้อรัง และไข้ตัวร้อน มีรสจืดเย็น

* ใบข้าวเย็นเหนือ แก้ไข้เหนือและไข้สันนิบาต มีรสจืดเย็น

* ผลข้าวเย็นเหนือ มีรสขื่นจัด สรรพคุณช่วยแก้ลมริดสีดวง

* เหง้าข้าวเย็นเหนือ ในตำรับยาพื้นบ้านมุกดาหารและประเทศมาเลเซียนิยมใช้เหง้าข้าวเย็นเหนือมาต้มเป็นยาบำรุงร่างกาย

นอกจากสรรพคุณข้าวเย็นเหนือเหล่านี้แล้ว หัวข้าวเย็นยังจัดเป็นสมุนไพรที่ใช้ปรุงตำรับยาไทยกว่า 2,449 ตำรับยา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก

กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นหนึ่งในสมุนไพรรักษาโรคน้ำเหลืองเสีย กามโรค โรคเรื้อน โรคผิวหนัง และโรคมะเร็งในระบบต่าง ๆ รวมไปถึงโรคที่เกิดจากการอักเสบ เช่น แก้ปวดต่าง ๆ โรคไขข้อ โรคติดเชื้อเป็นต้น

ข้าวเย็นใต้ สรรพคุณเคียงคู่ข้าวเย็นเหนือ

* รากข้าวเย็นใต้ สรรพคุณ แก้ปัสสาวะพิการ และแก้พยาธิในท้อง แก้พุพอง แก้น้ำเหลืองเสีย โดยนำรากมาต้มกับน้ำ ดื่มรับประทาน

* หัวข้าวเย็นใต้ มีสรรพคุณแก้มะเร็ง แก้เส้นพิการ โดยนำหัวข้าวเย็นใต้มาบดให้ละเอียด จากนั้นผสมกับส้มโมงแล้วต้มจนแห้ง ปรุงรสด้วยน้ำผึ้งเล็กน้อย จากนั้นปั้นเป็นเม็ดไว้กินวันละ 1 เม็ด

* ใบข้าวเย็นใต้ นำใบมาต้มกับน้ำ ดื่มเป็นยา มีฤทธิ์แก้ปากบวมอักเสบ

* ดอกข้าวเย็นใต้ วิธีใช้ก็ต้มน้ำกับดอกข้าวเย็นใต้ ดื่มเป็นยา แก้โรคผิวหนัง แก้คุดทะราด

* ผลข้าวเย็นใต้ โดยรับประทานผลสดได้เลย ผลสดของข้าวเย็นใต้มีสรรพคุณช่วยแก้ลมริดสีดวงได้

สรรพคุณข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้มีความใกล้เคียงกันมาก และอย่างที่บอกไปว่าได้มีการนำข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสมุนไพรรักษาโรค โดยกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ รศ. ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ ได้ทำการคิดค้นวิจัยสรรพคุณของข้าวเย็นเหนือ-ข้าวเย็นใต้ โดยศึกษาด้าน

ฤทธิ์ยับยั้งเซล์มะเร็งและเอดส์ รวมไปถึงได้ทำการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งและเอดส์ เช่น ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเนื้องอก ฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทาน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวเคมีของสมุนไพรข้าวเย็นเหนือและข้าวเย็นใต้

โดยจากการศึกษาก็พบว่า สารสกัดของหัวข้าวเย็นใต้ มีฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะฤทธิ์เป็นพิษต่อมะเร็งเต้านม และมะเร็งปอด ซึ่งเป็นสรรพคุณโดดเด่นและมีประสิทธิภาพดีที่สุด รองลงมาคือเซลล์มะเร็งตับ และมะเร็งต่อมลูกหมาก

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบด้วยว่า หัวข้าวเย็นใต้มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดหนอง เช่น Staphylococus aureus และ Bacillus subtilis และเชื้อกลากได้ดีที่สุด และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยช่วยยับยั้งการหลั่งไนตริก ออกไซด์ (Nitric Oxide) และยับยั้งปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะ

แทรกซ้อนในระบบหลอดเลือด (COX2 inhibitor) อีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูทดลอง และเมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านเนื้องอกก็พบว่า หัวข้าวเย็นใต้มีฤทธิ์ยับยั้งเนื้องอกได้ดีอีกด้วย

แม้ผลการทดลองดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่า หัวข้าวเย็นเหนือและหัวข้าวเย็นใต้มีศักยภาพในการต้านเชื้อ HIVและเซลล์มะเร็งได้ ทว่าก็ควรต้องมีการศึกษา

ทางคลีนิกวิทยาเพิ่มเติมเพื่อความแน่ชัดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตัวผู้ป่วยเองก็ควรเข้ารับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกันด้วย ควรปรึกษาเภสัชกรและแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ก็ตาม***