ดวง ธรรมะ » อยากให้เจอความรักดี

อยากให้เจอความรักดี

26 มีนาคม 2018
119   0

อยากให้เจอความรักดี
เป็น “บุพเพสันนิวาส”
เราต้องทำอย่างไร?
มีคนถามมาว่า บุพเพสันนิวาสมีจริงไหม
ขอตอบสั้นๆ ว่าจริง
ในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ!
การที่คนเรามาพบกัน มารักกัน มาครองคู่กันนั้น
ต้องเคยสร้างบุญร่วมกันมา
และเกื้อกูลก่อนในอดีตชาติ
แล้วมาทำต่อในชาตินี้
แต่…ทุกคนต้องเข้าใจ
เรื่องสำคัญ เป็นกฎแห่งกรรมคือ
หากเป็นเนื้อคู่แท้แล้ว
เมื่อถึงเวลาแม้ไม่อยากเจอก็ต้องเจอ
เมื่อถึงเวลาจาก แม้ไม่อยากจากก็ต้องไป
และเราทุกคนมีเนื้อคู่มากมาย มหาศาล เพราะต้องเคยมีคู่ในทุกภพที่เกิดมา
ที่มาเจอกันในชาตินี้ต้องเป็นเนื้อคู่ลำดับต้นเท่านั้น
ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรตัวจริง เสียงจริง
ที่แรงที่สุดของกันและกัน…
ถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายดี ร่วมบุญสร้างบุญกันมามาก
ก็จะมีความสุข ความเจริญครอบครัวมีแต่ความสงบสุข สว่างในธรรม
เป็นคู่บุญบารมีของกันและกัน ส่งเสริมกันทุกเรื่องด้วยบุญ
แต่ถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายไม่ดี
เกิดมาพื่อมาชดใช้กันและกันให้จบ
หรืออาจจะสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อ
ชีวิตคู่ก็มีแต่ความทุกข์ แตกแยก พลัดพราก
มีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ทำอะไรร่วมกันก็ล่มจม
คุยกัน 3 นาทีก็ทะเลาะกันแทบบ้านแตก
แบบนี้เรียก…คู่เวรคู่กรรม


ถ้าเป็นเจ้ากรรมที่มีทั้งดีและไม่ดีพอๆ กัน
แยกจากกันไม่ได้ สุกๆ ดิบๆ สุขๆ ทุกข์
แต่ยินดีอยู่ร่วมกัน คือ คู่ทุกข์คู่ยาก
คู่แบบนี้ถ้าเสริมด้วยทาน ด้วยบุญใหม่
ชีวิตคู่จะดีขึ้นทันที
สำหรับทางแก้ทุกคู่ที่มีกรรมไม่ดีร่วมกันมา
ทั้งทำมาร่วมกันแต่ปางก่อนกับกรรมใหม่ในชาตินี้
ต้องสร้างบุญใหม่ที่แรงที่หนักกว่ากรรมเก่าไม่ดี
เพื่อให้ผลบุญนั้นส่งผลฉับพลัน ด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนา
ใน 3 พระอรหันต์ไตรภาคีมหาลาภ
คือ พระสิวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์นั้น
ท่านมีวัตรปฏิปทาครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นทานที่ยิ่งใหญ่แห่งพระสิวลี
การปรับกิเลสมารแห่งพระอุปคุต และมั่นคงด้วยศีล เจริญภาวนา
การรักษาศีล สัจจะ การขยายธรรมอย่างมหัศจรรย์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วยงานของพระศาสดาแห่งพระสังกัจจายน์
คู่ใดที่มีทุกข์ โปรดศึกษาน้อมนำวัตรปฏิบัติของทั้ง 3 พระอรหันต์
ชักชวนตู่ของตนร่วมกันปฏิบัติบูชา
ร่วมกันสร้างบุญให้สุดขั้ว หนีชั่วให้สุดชีวิต
บุญจะพาให้ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไป
เป็นบุพเพสันนิวาสที่ดี มีความสุขแท้จริง…

#บุพเพสันนิวาส
1 แชร์เท่ากับ 1ธรรมทาน

มีความรักดีๆเป็นบุพเพสันนิวาส ต้องทำอย่างไร…

อยากให้เจอความรักดี เป็น "บุพเพสันนิวาส"เราต้องทำอย่างไร? มีคนถามมาว่า บุพเพสันนิวาสมีจริงไหมขอตอบสั้นๆ ว่าจริงในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ!การที่คนเรามาพบกัน มารักกัน มาครองคู่กันนั้นต้องเคยสร้างบุญร่วมกันมาและเกื้อกูลก่อนในอดีตชาติแล้วมาทำต่อในชาตินี้แต่…ทุกคนต้องเข้าใจ เรื่องสำคัญ เป็นกฎแห่งกรรมคือหากเป็นเนื้อคู่แท้แล้ว เมื่อถึงเวลาแม้ไม่อยากเจอก็ต้องเจอเมื่อถึงเวลาจาก แม้ไม่อยากจากก็ต้องไปและเราทุกคนมีเนื้อคู่มากมาย มหาศาล เพราะต้องเคยมีคู่ในทุกภพที่เกิดมาที่มาเจอกันในชาตินี้ต้องเป็นเนื้อคู่ลำดับต้นเท่านั้น ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรตัวจริง เสียงจริงที่แรงที่สุดของกันและกัน…ถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายดี ร่วมบุญสร้างบุญกันมามาก ก็จะมีความสุข ความเจริญครอบครัวมีแต่ความสงบสุข สว่างในธรรม เป็นคู่บุญบารมีของกันและกัน ส่งเสริมกันทุกเรื่องด้วยบุญแต่ถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายไม่ดี เกิดมาพื่อมาชดใช้กันและกันให้จบหรืออาจจะสร้างเวรสร้างกรรมกันต่อ ชีวิตคู่ก็มีแต่ความทุกข์ แตกแยก พลัดพราก มีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ทำอะไรร่วมกันก็ล่มจม คุยกัน 3 นาทีก็ทะเลาะกันแทบบ้านแตกแบบนี้เรียก…คู่เวรคู่กรรมถ้าเป็นเจ้ากรรมที่มีทั้งดีและไม่ดีพอๆ กัน แยกจากกันไม่ได้ สุกๆ ดิบๆ สุขๆ ทุกข์ แต่ยินดีอยู่ร่วมกัน คือ คู่ทุกข์คู่ยาก คู่แบบนี้ถ้าเสริมด้วยทาน ด้วยบุญใหม่ชีวิตคู่จะดีขึ้นทันที สำหรับทางแก้ทุกคู่ที่มีกรรมไม่ดีร่วมกันมาทั้งทำมาร่วมกันแต่ปางก่อนกับกรรมใหม่ในชาตินี้ ต้องสร้างบุญใหม่ที่แรงที่หนักกว่ากรรมเก่าไม่ดี เพื่อให้ผลบุญนั้นส่งผลฉับพลัน ด้วยทาน ด้วยศีล ด้วยภาวนาใน 3 พระอรหันต์ไตรภาคีมหาลาภ คือ พระสิวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์นั้น ท่านมีวัตรปฏิปทาครบถ้วนทั้ง 3 ด้านไม่ว่าจะเป็นทานที่ยิ่งใหญ่แห่งพระสิวลี การปรับกิเลสมารแห่งพระอุปคุต และมั่นคงด้วยศีล เจริญภาวนาการรักษาศีล สัจจะ การขยายธรรมอย่างมหัศจรรย์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วยงานของพระศาสดาแห่งพระสังกัจจายน์คู่ใดที่มีทุกข์ โปรดศึกษาน้อมนำวัตรปฏิบัติของทั้ง 3 พระอรหันต์ ชักชวนตู่ของตนร่วมกันปฏิบัติบูชา ร่วมกันสร้างบุญให้สุดขั้ว หนีชั่วให้สุดชีวิตบุญจะพาให้ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไป เป็นบุพเพสันนิวาสที่ดี มีความสุขแท้จริง…#บุพเพสันนิวาส1 แชร์เท่ากับ 1ธรรมทาน

โพสต์โดย ธ. ธรรมรักษ์ บน 22 มีนาคม 2018